ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ en


Αποτελέσματα εκλογών για ανάδειξη κοσμήτορα ΣΜΟΤ και ανακοίνωση επαναληπτικής διαδικασίας [17/09/2020 10.00 - 13.00]

Social Media
Δημοσίευση: 16-09-2020 15:00 | Προβολές: 1502
Σημαντική Ημερομηνία: 17-09-2020
[Έληξε]
image

Σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, όπως αυτά ορίστηκαν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΠΡΥΤ/4397/07-09-2020 Απόφαση του Πρυτάνεως, Καθηγητή κ. Ανδρέα Φλώρου για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. Ι.Π./4260/01-09-2020 προκήρυξης εκλογών και ταυτόχρονης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και κατόπιν του υπ’ αριθμ. 4458/09-09-2020 1ου πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής για τη νόμιμη συγκρότησή της σε σώμα και του υπ’ αριθμ. 4464/09-09-2020 2ου πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων, συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης και συνέταξαν το παρόν πρακτικό:

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 καθώς και την υπ΄ αριθ. 77561/Ζ1 ΚΥΑ: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.», (ΦΕΚ 2481/2020, τ. Β΄) διενέργησε εκλογές σήμερα, την 16-09-2020 από ώρα 10:00 έως 13:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα “ΖΕΥΣ”) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.). Στην Εφορευτική Επιτροπή μετείχαν οι:

1) Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Πρόεδρος.
2) Κωνσταντίνος Καρδάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Γραμματέας.
3) Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών, μέλος.
4) Ιωάννης Δεληγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, μέλος.
5) Εμμανουήλ Μηνάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών σπουδών, μέλος.

Διαχειριστής της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ορίστηκε ο Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Δεληγιάννης.

Βάσει του με αριθ. πρωτ. 4464/09-09-2020 Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της Εκλογικής Διαδικασίας έχουν ανακηρυχθεί ως υποψήφιοι για τη θέση του Κοσμήτορος της ΣΜΟΤ οι (με αλφαβητική σειρά):

1) Γεωργοτάς Ανδρέας, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
2) Δημητριάδης Δήμος, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
3) Τουλής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά από της ενάρξεως (ώρα 10:00 π.μ.) μέχρι της λήξεως (ώρα 13:00 μ.μ.)

Με το πέρας της διαδικασίας τα αποτελέσματα της ψηφοφορία για την εκλογή Κοσμήτορος της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ψηφοφόροι: 45 άτομα
Ψήφισαν: 42 άτομα.
Λευκά: 2

Έλαβαν:
1) Γεωργοτάς Ανδρέας, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Ψήφους 07 (επτά)
2) Δημητριάδης Δήμος, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Ψήφους 20 (είκοσι)
3) Τουλής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Ψήφους 13 (δεκατρείς)

Αποτελέσματα:
Δεδομένης της μη συγκέντρωσης της απόλυτης πλειοψηφίας από κανέναν από τους τρεις υποψηφίους, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 από 10.00 έως 13.00 μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους, ήτοι μεταξύ του Καθηγητή Δήμου Δημητριάδη και του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Τουλή.

Ως εκ τούτου η επιτροπή προχώρησε άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επανάληψη των εκλογών.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Ο Γραμματέας
Κωνσταντίνος Καρδάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Τα Μέλη
Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Ιωάννης Δεληγιάννης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Μηνάς Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών

 

 


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Εθνομουσικολογίας, Ληξούρι, Κεφαλλονιά, ΤΚ 28200,
τηλ: 26710-92855
e-mail: gramem@ionio.gr
<< <
Φεβρουάριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Σήμερα, Παρασκευή 26-02-2021
Προσεχώς