ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακές σπουδές

Στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.