ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ en
Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Δικαίωμα πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών και οι Διδακτικές Μονάδες των μαθημάτων που έχουν περάσει αντιστοιχούν τουλάχιστον στα 2/3 των Διδακτικών Μονάδων του Προγράμματος Σπουδών, στις οποίες περιλαμβάνονται και δεκατρία (13) μαθήματα ειδικότητας. Το αντικείμενο απασχόλησης του φοιτητή στον επιλεγμένο φορέα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών.

Ο φοιτητής καταθέτει στην Γραμματεία του Τμήματος Εθνομουσικολογίας το έντυπο της αίτησης καθώς και την βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα απασχόλησης. H σύμβαση υπογράφεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τον φοιτητή και τον φορέα απασχόλησης σε τρία αντίτυπα, ένα για τον κάθε συμβαλλόμενο.
Kατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώνουν το βιβλίο πρακτικής άσκησης για κάθε μέρα άσκησης και να υπογράφεται στο τέλος της εβδομάδας από τον φοιτητή, τον εργοδότη και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του τελευταίου. O επόπτης διδάσκων συμπληρώνει και υπογράφει κάθε μήνα την μηνιαία έκθεση επόπτη που βρίσκεται στην κατάλληλη θέση στο βιβλίο πρακτικής άσκησης.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη συμπλήρωση των τελευταίων σελίδων του βιβλίου πρακτικής άσκησης που αφορούν τις «γενικότερες σημειώσεις-παρατηρήσεις», οι οποίες συμπληρώνονται και υπογράφονται από:

τον ασκούμενο/ασκούμενη,
τον επόπτη του φορέα απασχόλησης,
τον επόπτη διδάσκοντα.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές φροντίζουν να στείλουν το βιβλίο πρακτικής άσκησης πλήρως συμπληρωμένο και μια τελική βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης πάλι υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη από τον υπεύθυνο του φορέα απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρεται ο συνολικός χρόνος πρακτικής άσκησης του ασκουμένου (ημερομηνία έναρξης και λήξης ) καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ διατίθενται από την Γραμματεία του Τμήματος Εθνομουσικολογίας.

 

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ (για φοιτητές που ανήκουν στο Πρόγραμμα Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων).
 
 
 


Ενημέρωση: 21-07-2023
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας