ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ en


Νεοεισερχόμενοι τίτλοι στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης

ShareThis
Δημοσίευση: 18-09-2023 09:47 | Προβολές: 3538
image

Νεοεισερχόμενοι τίτλοι βιβλίων στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης για το χρονικό διάστημα Μαρτίου - Ιουνίου 2023.

ΤΑΞΙΘΕΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
005.133 HAN Hanly, Jeri R.
Αρχές και τεχνικές προγραμματισμού με τη γλώσσα C / Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman; επιμέλεια Νίκος Καρακαπιλίδης, Δημήτρης Βράκας, Δημοσθένης Κυριαζής; μετάφραση Κωνσταντίνος Τσιπλίδης. -- Αθήνα : Κριτική, c2021. -- 746 σ. : πίν. ; 28 εκ.
005.133
005.8068 ANS Anson, Steve.
Applied incident response / Steve Anson. -- Indianapolis, Indiana : Wiley, c2020. -- xxii, 439 σ. : εικ. ; 24 εκ.
005.8068
006.5 FAR  Farnell, Andy, 1969-
Designing sound / Andy Farnell. -- Cambridge, Mass. : The MIT Press, c2010. -- 664 σ. : εικ., διαγρ. ; 23 εκ.
006.5 
025.06909 ΤΕΚ Τεκμηρίωση και ανάδειξη πολιτισμού : συλλογικός τόμος / επιστημονική επιμέλεια Ευστράτιος Στυλιανίδης, Στέλλα Συλαίου. -- Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, c2023. -- vi, 162 σ. : εικ. ; 30 εκ.
025.06909
025.21 JOH Johnson, Peggy, 1948-
Ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών : βασικές αρχές / Peggy Johnson ; επιστημονική επιμέλεια Εμμανουήλ Γαρουφάλλου ; μετάφραση Μαρία Τζιβανάκη. -- [Θεσσαλονίκη] : Δίσιγμα, 2022. -- xxviii, 609 σ. ; 24 εκ.
025.21
025.84 ΚΩΝ Κωνσταντίνου, Ιωάννα.
Το χειρόγραφο, το βιβλίο, τα ιστορικά αρχεία : τεχνολογία υλικών, πρόληψη φθορών, συντήρηση / Ιωάννα Κωνσταντίνου. -- Αθήνα : Μορφωτικό ΄Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1988. -- 64 σ. : εικ. ; 21 εκ.
025.84
069 ΔΙΕ Διεθνές Συμπόσιο "Η Μουσειολογία στον 21ο αιώνα: θεωρία και πράξη" (1997 : Θεσσαλονίκη, Ελλάδα).
Η μουσειολογία στον 21ο αιώνα = Museology towards the 21st century : θεωρία και πράξη: [πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Θεσσαλονίκη, 21-24 Νοεμβρίου 1997] / επιμέλεια Ματούλα Σκαλτσά ; Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Τμήμα ICOM, Τομέας Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνικής Σχολή, Α.Π.Θ. -- 2η έκδ. -- Θεσσαλονίκη : Εντευκτήριο, 2016. -- 329 σ. : εικ., φωτ. ; 30 εκ.
069
069 ΤΖΩ Τζώνος, Πάνος.
Μουσείο και νεωτερικότητα / Πάνος Τζώνος. -- 2η έκδ. -- Θεσσαλονίκη : Εντευκτήριο, 2014. -- 88 σ. : εικ. (μερ. έγχρ.) ; 26 εκ.
069
069.075 ΑΝΑ Αναδυόμενες τεχνολογίες και πολιτισμική κληρονομιά / επιμέλεια Αλεξάνδρα Μπούνια, Δέσποινα Καταπότη. -- Αθήνα : Αλεξάνδρεια, 2021. -- 311 σ. ; 24 εκ. -- (Ανθρωπολογία (Αλεξάνδρεια)).
069.075
069.15 ΕΚΠ Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο : εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος / επιμέλεια Νίκη Νικονάνου, Κώστας Κασβίκης. -- Αθήνα : Εκδόσεις Πατάκη, 2008. -- 316 σ. : εικ. ; 22 εκ. -- (Μουσειακές σπουδές) . -- (Θεωρητικές επιστήμες. Παιδαγωγικά (Πατάκης)).
069.15
069.52 MRM MRM6 ; museum registration methods / edited by John E. Simmons, Toni M. Kiser. -- 6th ed. -- Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, c2020. --  xv, 587 σ. : εικ. ; 28 εκ.
069.52
150 ΕΙΣ Εισαγωγή στην ψυχολογία / Daniel L. Schacter ... [et al.] ; επιστημονική επιμέλεια Στέλλα Βοσνιάδου ... [κ.ά.] ; μετάφραση Έλσα Κοππάση, Στέλιος Χαρτζίδης, Γωγώ Δαβανέλου. -- 2η έκδ. -- Αθήνα : Gutenberg, 2020. -- 748 σ. : εικ., πίν., σχ. ; 29 εκ.
150
155.41315 MEN Menès, Martine.
Το παιδί και η γνώση : από που προέρχεται η επιθυμία για μάθηση / Μαρτίν Μενές ; μετάφραση Μαρία Κουκουμάκη ...[κ.α.]. -- Αθήνα : Πατάκης, c2018. -- 207 σ. ; 25 εκ.
155.41315
155.82 SHI Shiraev, Eric, 1960-
Διαπολιτισμική ψυχολογία : κριτική σκέψη και εφαρμογές / Eric B. Shiraev & David A. Levy ; επιστημονική επιμέλεια Βασίλης Παυλόπουλος. -- Αθήνα : Πεδίο, 2018. -- 767 σ. ; 24 εκ. -- (Επιστημονικές εκδόσεις).
155.82
155.937 ΣΙΔ Σιδέρης, Νίκος, 1952-
Απώλεια, πένθος, κατάθλιψη : πάθος και λύτρωση : δοκίμιο για την τέχνη του καλού αποχαιρετισμού / Νίκος Σιδέρης, Αιμιλιανός Σιδέρης. -- Αθήνα : Μεταίχμιο, 2020. -- 533 σ. ; 21 εκ.
155.937
170 KAN Kant, Immanuel, 1724-1804.
Θεμελίωση της μεταφυσικής των ηθών / Ιμμάνουελ Καντ ; μετάφραση, σχόλια, επίμετρο Κώστας Ανδρουλιδάκης. -- 2η έκδ. -- Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017, 2019. -- 210 σ. ; 21 εκ. -- (Φιλοσοφία).
170
170 ΣΟΦ Σοφόκλης, Ανδρέας.
Παιδαγωγικές επανατοποθετήσεις : απαντήσεις στη σύγχρονη πνευματικοηθική πτώση / Ανδρέας Σοφόκλης. -- Αθήνα : Ίαμβος, 2022. -- 175 σ. ; 21 εκ.
170
193 HEI Heidegger, Martin, 1889-1976.
Κτίζειν, κατοικείν, σκέπτεσθαι / Martin Heidegger ; εισαγωγή-μετάφραση Γιώργος Ξηροπαϊδης. -- Αθήνα : Πλέθρον, 2008. -- 80 σ. ; 21 εκ. -- (Φιλοσοφία).
193
193 NIE  Nietzsche, Friedrich, 1844-1900.
Eπιλογές από τα έργα του Νίτσε/ ανθολόγηση-μετάφραση Κώστας Νησιώτης. -- Αθήνα : Ίαμβος, 2022. -- 2η έκδ. -- 361 σ. : 21 εκ.
193
220.48 ΠΕΛ Πελτίκογλου, Βασίλειος Ι.
Η Ιστορία του χειρόγραφου βιβλίου (1ος-4ος αι. μ.Χ.) και ο Σιναϊτικός κώδιξ / Βασίλειος Ι. Πελτίκογλου ; επιμέλεια έκδοσης Μπαλιάτσας Δημήτρης. -- Αθήνα : Έννοια, 2021. -- 766 σ. : φωτογρ., πανομ. ; 24 εκ.
220.48
292.211 PAR Parker, Robert, 1950-
Οι ελληνικοί θεοί πέρα από την Ελλάδα : ονόματα, χαρακτήρες, μεταμορφώσεις / Robert Parker ; μετάφραση Παναγιώτης Σουλτάνης ; επιστημονική επιμέλεια Μαρία Πατέρα. -- Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2021. -- 438 σ. ; 23 εκ. -- (Ιστορία).
292.211
301 HAR Harari, Yuval N.
Sapiens : μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου / Yuval Noah Harari ; μετάφραση Μιχάλης Λαλιώτης. -- Αθήνα : Αλεξάνδρεια, 2015. -- 454 σ. : εικ. ; 24 εκ. -- (Κοινωνία και πολιτισμός).
301
302 ΧΡΗ Χρηστάκης, Νικόλας Λ., 1958-
Το πρόσωπο και οι άλλοι : θέματα επικοινωνίας και κοινωνικής ψυχολογίας / Νικόλας Χρηστάκης. -- Αθήνα : Παπαζήσης, 2010. -- 404 σ. ; 24 εκ.
302
302.231 ΡΗΓ Ρήγου, Μαρίνα.
Από την ψηφιακή επανάσταση στην ψηφιακή επιτήρηση : νέα μέσα, δημοσιότητα και πολιτική / Μαρίνα Ρήγου. -- Αθήνα : Ι. Σιδέρης, 2014. -- 564 σ. ; 24 εκ.
302.231
302.234509495 ΠΕΝ Συνέδριο "50 χρόνια ελληνική τηλεόραση" (2016 : Θεσσαλονίκη, Ελλάδα).
50 χρόνια ελληνική τηλεόραση : πρακτικά συνεδρίου / Εργαστήριο Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών. Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ; Βασίλης Βαμβακάς, Γρηγόρης Πασχαλίδης επιμέλεια. -- Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2018. -- 470 σ. : εικ., πίν., χάρτης ; 24 εκ.
302.234509495 
303.375 ΠΛΕ Πλειός, Γιώργος, 1959-
Παραποιημένες ειδήσεις (fake news) : ο μετασχηματισμός της προπαγάνδας στην κοινωνία της ενημέρωσης / Γιώργος Πλειός. -- Αθήνα : Gutenberg, 2021. -- 510 σ. : εικ. ; 24 εκ.
303.375
303.482 ΓΚΟ Γκόγκας, Θεμιστοκλής.
Διαπολιτισμική επικοινωνία : ταυτότητες και ετερότητες / Θεμιστοκλής Γκόγκας. -- Αθήνα : Gutenberg, 2022. -- 299 σ. ; 21 εκ.
303.482
303.482 ΔΙΕ Διεθνές γίγνεσθαι και πολιτισμός : προκλήσεις και πολιτικές / Μαρία Κοντοχρήστου (επιμέλεια). -- Αθήνα : Ι. Σίδερης, c2018, c2021. -- 394 σ. : πίν., σχήμ. ; 24 εκ.
303.482
303.4833 ΕΙΣ Εισαγωγή στις ψηφιακές σπουδές / επιμέλεια Μανώλης Πατηνιώτης. -- Θεσσαλονίκη : Ροπή, 2020. -- 420 σ. ; 24 εκ.
303.4833
304.6 ΚΑΛ Καλογεράκη, Στεφανία.
Εισαγωγή στην κοινωνική δημογραφία/ Στεφανία Καλογεράκη. -- Αθήνα: Gutenberg, c2010. -- 334 σ.: εικ., πίνακες ; 24 εκ. -- (Βιβλιοθήκη κοινωνικής επιστήμης και κοινωνικής πολιτικής).
304.6
304.6 ΚΟΣ Ο κόσμος που κερδίσαμε : πληθυσμιακή γεωγραφία της σύγχρονης Ελλάδας / επιμέλεια: Βασίλειος Σ. Γαβαλάς. -- 2η έκδ. -- Βόλος : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2015. -- 232 σ. : εικ., πίν., χάρτες ; 24 εκ.
304.6
306 HEN Hendry, Joy.
Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε : εισαγωγή στην πολιτισμική και κοινωνική ανθρωπολογία / Joy Hendry ; επιμέλεια ΄Ελια Πετρίδου ; μετάφραση Χρυσούλα Μεντζαλίρα. -- Αθήνα : Κριτική, 2011. -- 505 σ. : εικ., χάρτες, πίν. ; 24 εκ. -- (Επιστημονική βιβλιοθήκη / Κριτική).
306 
306.071 BAR Barker, Chris, 1955-
Πολιτισμικές σπουδές : θεωρία και πρακτική / Chris Barker, Emma A. Jane ; επιστημονική επιμέλεια Βασίλης Αλεξίου, Μάρθα Μιχαηλίδου ; μετάφραση Κατερίνα Ιορδάνογλου. -- Αθήνα : Τζιόλα, c2021. -- xxvi, 734 σ. : εικ. ; 23 εκ.
306.071
306.09495 ΟΨΕ Όψεις της καθημερινότητας στην επαναστατημένη Ελλάδα / επιστημονική επιμέλεια Βάσω Σειρηνίδου. -- Αθήνα : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2021. -- 181 σ. : εικ., πίν. ; 22 εκ.
306.09495 
306.4 ΠΟΛ Πολιτισμός και προοπτική : η σημασία της στρατηγικής σε τέσσερις τομείς του πολιτισμού / Σοφία Αντωνιάδου, Ελένη Μαυραγάνη, Ιωάννης Πούλιος (επιμέλεια). -- Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη, 2015. -- 141 σ. : εικ. ; 24 εκ.
306.4
306.46 DUD Dudley, Sandra H.
Displaced things in museums and beyond : loss, liminality and hopeful encounters / Sandra H. Dudley. -- New York : Routledge, 2020. -- xv, 143 σελίδες ; 24 εκ.
306.46
306.7 ΤΖΑ Τζανάκη, Δήμητρα.
Φύλο και σεξουαλικότητα : ξεριζώνοντας το "ανθρώπινο" 1801-1925 : ακροβατώντας με την κυβερνητικότητα στα άδυτα της δικανικής Αφροδίτης, της ψυχιατρικής, της εγκληματολογίας, της σεξολογίας, της ψυχανάλυσης και της ψύχωσης / Δήμητρα Τζανάκη. -- Αθήνα : Ασίνη, 2018. -- 422 σ. ; 21 εκ.
306.7
306.85071 ΟΙΚ Η Οικογένεια ως χώρος μάθησης : προς μια παιδαγωγική συνεργασία από τα πρώτα βήματα του παιδιού / επιμέλεια Βασίλειος Ε. Φθενάκης ; συγγραφική ομάδα Βασίλειος Ε. Φθενάκης ...[κ.ά.] ; μετάφραση Μαριάννα Χάλαρη ; επιμέλεια μετάφρασης Καλλιόπη Βρυνιώτη. -- Αθήνα : Πατάκης, 2017. -- 194 σ. ; 24 εκ.
306.85071 
307.76 KNO Knox, Paul.
Κοινωνική γεωγραφία των πόλεων / Paul Knox, Steven Pinch ; εισαγωγή, επιμέλεια Θωμάς Μαλούτας. -- Αθήνα : Σαββάλας, 2009. -- 637 σ. : εικ., χάρτες ; 24 εκ. -- (Κοινωνικές επιστήμες / Εκδόσεις Σαββάλας).
307.76
307.76 ΜΩΡ Μωραΐτου, Ιουλία.
Αστική ανάπτυξη και συνοχή : πολιτιστικές και περιβαλλοντικές προσεγγίσεις / Ιουλία Μωραΐτου. -- [Αθήνα] : Προπομπός, 2019. -- 317 σ. : εικ., σχεδ., χάρτ., πίν. ; 24 εκ.
307.76
327.01 WAL Waltz, Kenneth Neal, 1924-
Θεωρία διεθνούς πολιτικής / Kenneth N. Waltz ; μετάφραση Κωνσταντίνος Κολιόπουλος ; εισαγωγή για την ελληνική έκδοση Αθανάσιος Πλατιάς. -- [Αθήνα] : Εκδόσεις Ποιότητα, c2011. -- 494 σ. : πίνακες ; 21 εκ.
327.01
327.101 ΜΑΖ Μάζης, Ιωάννης Θ.
Γεωπολιτικά ζητήματα στην ευρυτέρα Μέση Ανατολή και την Μεσόγειο / πρόλογος: Δρ Ρέφαατ αλ-Σαήντ ; επιμέλεια-εισαγωγή: Κυριάκου Θ. Νικολάου-Πατραγά. -- Αθήνα : Λειμών, 2017. -- 2 τ. : διαγρ., πίν., χάρτ. ; 24 εκ. -- (Γεωπολιτική και γεωστρατηγική ΙΙΙ ; 1).
327.101
327.2 ΕΛΛ Ελληνική πολιτιστική διπλωματία : σύγχρονες προσεγγίσεις, μελλοντικές προκλήσεις / επιμέλεια Δήμητρα Κιζλάρη, Μαρία Σιεχατέ ; πρόλογος Γιώργος Παγουλάτος. -- Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, c2021. -- 285 σ. ; 24 εκ.
327.2
327.56 ΚΕΦ Κεφαλά, Βιβή.
Διεθνής πολιτική στη Μέση Ανατολή και ανεπίλυτες συγκρούσεις : Παλαιστίνη, Λιβανός, Συρία, Ιράκ / Βιβή Κεφαλά. -- Αθήνα : Ι. Σιδέρης, 2021. -- 319 σ. : χάρτ. ; 24 εκ.
327.56
330.09 ΔΡΑ Δρακόπουλος, Σταύρος Α.
Ιστορία της οικονομικής σκέψης : μια επισκόπηση / Σταύρος Α. Δρακόπουλος, Αναστάσιος Δ. Καραγιάννης ; πρόλογος Πέτρος Γέμπτος. -- Αθήνα : Κριτική, 2003. -- 317 σ. : διαγρ., πίν. ; 24 εκ. -- (Επιστημονική βιβλιοθήκη).
330.09
330.09 ΙΣΤ Ιστορία της οικονομικής σκέψης / επιμέλεια Μιχάλης Σ. Ζουμπουλάκης, Δημήτρης Μ. Μυλωνάκης, Βασίλης Σ. Πατρώνης. -- Αθήνα : Εκδόσεις Μπένου, 2022. -- 486 σ. : εικ., πίνακες, διαγρ. ; 24 εκ.
330.09
330.12209 HIR Hirschman, Albert O.
Τα πάθη και τα συμφέροντα : πολιτικά επιχειρήματα υπέρ του καπιταλισμού πριν από τον θρίαμβό του / ΄Αλμπερτ Ο. Χίρσμαν ; επιμέλεια Κ. Π. Αναγνωστόπουλος. -- Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής, 2003. -- 219 σ. ; 21 εκ.
330.12209 
330.9495 ΑΣΔ Ασδραχάς, Σπύρος Ι., 1933-2017
Βίωση και καταγραφή του οικονομικού : η μαρτυρία της απομνημόνευσης : κύκλος σεμιναρίων / Σπύρος Ι. Ασδραχάς ; εκδοτική φροντίδα Ευτυχία Λιάτα-΄Αννα Ματθαίου-Πόπη Πολέμη. -- Αθήνα : Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2007. -- 254 σ. ; 24 εκ.
330.9495
332.109495 ΓΚΟ Γκόρτσος, Χρήστος Β.
Eurobank 1989-2008 : τα πρώτα 20 χρόνια : ανάπτυξη με διεθνή χαρακτήρα / Χρήστος Βλ. Γκόρτσος ; ερευνητές Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Βαρβάρα Λαλιώτη, Κωνσταντίνος Δ. Στρατής. -- Αθήνα : Ποταμός, 2022. -- 467 σ. : εικ. ; 24 εκ.
332.109495
332.49495 ΤΣΑ Τσαγκάρη, Δήμητρα Ι., 1971-
Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα νομίσματα του νέου Ελληνικού Κράτους / κείμενα Δήμητρα Ι. Τσαγκάρη, Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος. -- Αθήνα : Alphabank, 2021. -- 48 σ. : έγχρ. εικ. ; 28 εκ.
332.49495
332.6 ΚΙΟ Κιόχος, Πέτρος Α.
Διαχείριση κινδύνων & διαχείριση χαρτοφυλακίου / Πέτρος Κιόχος, Αναστάσιος Παναγόπουλος, Παντελής Κυρμίζογλου. -- Αθήνα : Εκδόσεις Ελένη Κιόχου, 2018. -- 574 σ. : έγχρ. εικ., πίν. ; 24 εκ.
332.6
338.04 ΣΑΡ Σαρρή, Κατερίνα Κ.
Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικό σχέδιο / Κατερίνα Σαρρή, Σταυρούλα Λασπίτα. -- Θεσσαλονίκη : Τζιόλα, 2022. -- xix, 658 σ. : εικ., πίν., διαγρ. ; 25 εκ.
338.04
338.109495 ΑΓΡ Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα : 200 χρόνια ιστορίας: προκλήσεις και προοπτικές / Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος ... [κ.ά.] ; επιστημονική επιμέλεια Ελένη Μπενέκη. -- Αθήνα : Τράπεζα Πειραιώς, 2021. -- 361 σ. : εικ. ; 22 εκ.
338.109495 
338.4730606 MAI Mairesse, François, 1968-
Διοίκηση πολιτιστικών έργων : σχεδιασμός - υλοποίηση / François Mairesse ; με τη συμβολή των Marie Ballarini, Jean Boillot, Marc Boissonnade... [κ. ά.] ; επιστημονική επιμέλεια κειμένου και απόδοσης όρων Γεράσιμος Παυλογεωργάτος ; μετάφραση Νίκος Ζιώγας. -- 1η ελληνική έκδ., από τη 2η γαλλική. -- Αθήνα : Προπομπός, 2022. -- 302 σ. : σχ. ; 21 εκ.
338.4730606
338.479 ΔΙΑ Διαχείριση κρίσεων στην τουριστική βιομηχανία : ανατρέποντας τις πιθανότητες / Christof Pforr, Peter Hosie (επιμέλεια) ; επιστημονική επιμέλεια Δημήτριος Π. Στεργίου, Γιώργος Μ. Αγιομυργιανάκης, Αγγελική Ν. Μενεγάκη ; μετάφραση Βασιλική Παππά. -- Αθήνα : Gutenberg, c2022. -- 359 σ. : πίν., σχήμ. ; 24 εκ.
338.479
338.4791 ΒΑΣ Βασιλειάδης, Χ. Α.
Μάρκετινγκ και μάνατζμεντ των τουριστικών προορισμών : μια διαχρονική ιστορική επισκόπηση και κριτική των σημαντικών παραγόντων επίδρασης του τουριστικού κλάδου / Δρ. Χ. Α. Βασιλειάδης. -- 4η έκδ. -- Θεσσαλονίκη : Αφοί Θ. Καραγιώργου, c2019. -- 832 [24] σ. : εικ. [μερ. έγχρ.] ; 24 εκ.
338.4791
338.4791 ΔΙΑ Διακομιχάλης, Μιχάλης.
Ο θαλάσσιος τουρισμός και οι οικονομικές επιδράσεις του / Μιχάλης Ν. Διακομιχάλης. -- Αθήνα : Σταμούλης, c2009. -- 319 σ. : διαγ., πίν. ; 24 εκ.
338.4791
338.4791 ΜΕΘ Μέθοδοι έρευνας για φοιτητές του τομέα του τουρισμού / επιμέλεια: Ramesh Durbarry ; επιστημονική επιέλεια: Γιώργος Μ. Αγιομυργιανάκης, Αγγελική Ν. Μενεγάκη ; μετάφραση: Ανδρέας Σοκοδήμος. -- Αθήνα : Gutenberg, 2020. -- 415 σ. : πίν. ; 24 εκ.
338.4791
338.4791 ΜΟΙ Μοίρα-Μυλωνοπούλου, Πολυξένη, 1960-
Θρησκευτικός τουρισμός και προσκύνημα : πολιτικές-διαχείριση-αειφορία / Πολυξένη Μοίρα. -- Αθήνα : Φαίδιμος, c2019. -- 523 σ. : εικ. ; 24 εκ.
338.4791
338.4791 ΜΟΙ Μοίρα-Μυλωνοπούλου, Πολυξένη, 1960-
Κρουαζιέρα : κοινωνιολογικές, πολιτισμικές, οικονομικές, νομικές και περιβαλλοντικές προσεγγίσεις / Πολυξένη Μοίρα, Δημήτριος Μυλωνόπουλος. -- Θεσσαλονίκη : Τζιόλα, 2020. -- 538 σ. : εικ.,πίν. ; 24 εκ.
338.4791
338.4791 ΜΥΛ Μυλωνόπουλος, Δημήτριος, 1961-
Θαλάσσιος τουρισμός / Δημήτρης Μυλωνόπουλος, Πολυξένη Μοίρα. -- Αθήνα : Φαίδιμος, c2020. -- 317 σ. : πίν., σχ., φωτ. ; 24 εκ.
338.4791
338.4791 ΣΤΑ Σταυρινούδης, Θεόδωρος Α.
Διοικώντας τις τουριστικές επιχειρήσεις : ένας επιστημονικός οδηγός για το πως και το γιατί του τουριστικού επιχειρείν / Θεόδωρος Α. Σταυρινούδης, Χρήστος Σ. Κακαρούγκας. -- Αθήνα : Κριτική, 2022. -- 313 σ. : πίν. ; 24 εκ. -- (Τουρισμός και αναψυχή ; 14).
338.4791
338.4791 ΤΣΑ Τσάρτας, Πάρις, 1956-
Τουρίστες, ταξίδια, τόποι : κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό / Πάρις Τσάρτας, Σμαράγδα Ζαγκότση, Άννα Κυριακάκη. -- 2η έκδ. -- Αθήνα : Κριτική, 2020. -- 480 σ. : σχ., πίν. ; 24 εκ. -- (Τουρισμός και αναψυχή ; 12).
338.4791
338.4791495 ΒΕΝ Βενετσανοπούλου, Μαρία Γ.
Η κρατική συμβολή στον τουρισμό : εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ιστορική εξέλιξη - θεσμικό πλαίσιο / Βενετσανοπούλου Γ. Μάρω. -- Αθήνα : Φαίδιμος, 2019. -- 298 σ. ; 24 εκ.
338.4791495 
338.927 ΚΑΛ Κάλλης, Γεώργιος.
Η ελευθερία των ορίων : από την αρχαία Ελλάδα στην εποχή της κλιματικής αλλαγής / Γιώργος Καλλής ; μετάφραση Άγγελος Φιλιππάτος. -- Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2022. -- 196 σ. ; 21 εκ. -- (Ο κοινός λόγος ; 10).
338.927
338.94 ΤΟΠ Τοπάλογλου, Λευτέρης.
Σύνορα, ολοκλήρωση και ανάπτυξη : η νέα γεωγραφία των διασυνοριακών οικονομικών σχέσεων / Λευτέρης Τοπάλογλου, Γιώργος Πετράκος. -- Αθήνα : Κριτική, 2008. -- 402 σ. : εικ. ; 24 εκ. -- (Επιστημονική βιβλιοθήκη).
338.94
339 BUR Burda, Michael C.
Μακροοικονομική : μια ευρωπαϊκή προσέγγιση / Michael Burda & Charles Wyplosz ; επιστημονική επιμέλεια Περικλής Γκόγκας, Θεόφιλος Παπαδημητρίου ; μετάφραση Παύλος Γκάσης. -- Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, 2018. -- xviii, 854 σ. : [έγχρ.] εικ.; 24 εκ.
339
339 MAN Mankiw, N. Gregory.
Οικονομική : μακροοικονομική / Gregory N. Mankiw & Mark P. Taylor ; επιστημονική επιμέλεια Αθανάσιος Μανιάτης, Αναστασία Λίτινα ; μετάφραση Λίνα Γουσίου. -- Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, c2021. -- viii, 416 σ. : έγχρ. εικ., πίν. ; 30 εκ.
339
343.07891 ΜΥΛ Μυλωνόπουλος, Δημήτριος Ν., 1961-
Τουριστικό δίκαιο / Δημήτριος Μυλωνόπουλος. -- 3η έκδ. -- Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2021. -- 428 σ. ; 24 εκ.
343.07891 
343.49507891 ΧΑΤ Χατζοπούλου, Ιωάννα.
Τουριστική νομοθεσία / Ιωάννα Χατζοπούλου. -- Αθήνα : Εκδόσεις Τσότρας, 2021. -- 352 σ. ; 28 εκ.
343.49507891
343.4950999 ΖΕΚ Ζέκος, Γεώργιος Ι.
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο / Γεώργιος Ι. Ζέκος. -- Αθήνα ; Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2022. -- xi, 549 σ. ; 24 εκ.
343.4950999
344.097 ΤΑΚ Τάκης, Ανδρέας Χ.
Για την ελευθερία της τέχνης : δοκίμιο πολιτικής και συνταγματικής θεωρίας / Ανδρέας Χ. Τάκης. -- Αθήνα : Εκδόσεις Σαββάλας, 2008. -- 205 σ. ; 21εκ. -- (Κοινωνικές Επιστήμες Social Sciences / Μιχάλης Σπουρδαλάκης).
344.097
344.73093 PHE Phelan, Marilyn E.
Museum law : a guide for officers, directors, and counsel / Marilyn E. Phelan. -- Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, [2014]. -- Fourth edition. -- xxxi, 481 σελίδες : φόρμες; 24 εκ.
344.73093 
346.048 ΜΑΝ Μάνθος, Απόστολος Φ.
Πνευματική ιδιοκτησία : διαγράμματα, ερμηνευτικά σχόλια, υποδείγματα / Απόστολος Φ. Μάνθος ; επιμέλεια Πιερρίνα Κοριατοπούλου, Αγγελή, Χάρις Σ. Τσίγκου. -- Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2015. -- xxvi, 588 σ. ; 24 εκ.
346.048
347.78 ΚΑΛ Καλλινίκου, Διονυσία Δ., 1950-
Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα / Διονυσία Δ. Καλλινίκου. -- 4η έκδ. -- Αθήνα : Π.Ν. Σάκκουλας, 2021. -- 821 σ. ; 24 εκ.
347.78
363.34 ΣΠΙ Σπίγγου Πολυλά, Μελίνα.
Στρατηγική διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων : 3 εργασίες για την Κέρκυρα / Μελίνα Σπίγγου-Πολυλά. -- 308 σ., 78 σ., 225 σ. : εικ. ; 30 εκ.
363.34
370.1 ΠΑΙ Παιδαγωγική, επιστήμη της αγωγής, επιστήμες της αγωγής : επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα / επιμέλεια Κυριάκος Μπονίδης, Γεώργιος Ζαρίφης. -- Θεσσαλονίκη : Γράφημα, 2020. -- xxvi, 539 σ. : εικ. ; 24 εκ.
370.1
370.117 ΠΑΠ Παπακώστα, Αικατερίνη Δ.
Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση : η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών της προωτοβάθμιας εκπαίδευσης : μια θεωρητική προσέγγιση = Multiculturalism and intercultural education : elementary school teachers' readiness: a theoretical approach / Αικατερίνη Δ. Παπακώστα. -- Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Σταμούλη, 2021. -- 140 σ. ; 20 εκ.
370.117
370.1532 KRE Kress, Jeffrey S.
Καλλιεργώντας τον χαρακτήρα των μαθητών : καθημερινές διδακτικές δραστηριότητες για την προώθηση της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης / Jeffrey S. Kress and Maurice J. Elias ; επιστημονική επιμέλεια Μαρία Σ. Πούλου ; μετάφραση Κατερίνα Γούλα. -- Αθήνα, Gutenberg, c2021. -- 315 σ. ; 21 εκ.
370.1532
371.33 ΚΟΜ Κόμης, Βασίλης Ι.
Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών / Βασίλης Ι. Κόμης. -- 2η έκδ. -- Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, c2019. -- viii, 878 σ. : πίν. ; 25 εκ.
371.33
371.334 TZI Τζιμογιάννης, Αθανάσιος.
Ψηφιακές τεχνολογίες και μάθηση του 21ου αιώνα / Αθανάσιος Τζιμογιάννης. -- Αθήνα : Κριτική, 2019. -- 469 σ. : εικ., πίν., σχ. ; 24 εκ. -- (Επιστημονική βιβλιοθήκη).
371.334
371.334 ΝΙΚ Νικολοπούλου, Κλεοπάτρα.
Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση : ένταξη, χρήση και αξιοποίηση / Κλεοπάτρα Νικολοπούλου. -- νέα εμπλουτισμένη έκδ. -- Αθήνα : Πατάκης, c2018. -- 236 σ. ; πίν. ; 25 εκ. -- (Θεωρητικές επιστήμες. Διδακτική).
371.334
371.9 HAL Hallahan, Daniel P., 1944-
Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες : εισαγωγή στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση / Daniel P. Hallahan, James M. Kauffman, Paige C. Pullen ; επιστημονική επιμέλεια Ασημίνα Τσιμπιδάκη ... [κ.ά.] ; μετάφραση Άρτεμις Γρίβα. -- Αθήνα : Gutenberg, c2022. -- 547 σ. : εικ. ; 29 εκ.
371.9
371.9046 ΗΛΙ Ηλιοπούλου, Ευσταθία.
Δυσκολίες μάθησης, συμπεριληπτική εκπαίδευση / Ευσταθία (Έφη) Ηλιοπούλου. -- Αθήνα : Εκδόσεις Προπομπός, 2018. -- 309 σ. ; 21 εκ.
371.9046
372.21072 ΣΥΓ Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία / Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών ; συγγραφική ομάδα Αρβανίτη Ευγενία ... [κ.ά.]. -- Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, c2017. -- 306 σ. : εικ., πίν. ; 24 εκ.
372.21072 
372.5 ΤΡΙ Τρίμη, Έλλη.
Καλλιτεχνική εκπαίδευση : κατασκευές-παιχνίδια με υλικά από τη φύση και την τεχνολογία / Έλλη Τρίμη. -- Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη, 2021. -- 339 σ. : εικ., σχεδιαγρ. ; 24 εκ. 
372.5 
393.10938 ΜΠΟ Μποσνάκης, Δημήτρης.
Κατηφείη και όνειδος : ταπεινωμένοι και καταφρονεμένοι νεκροί. Αποκλίνουσες ταφικές πρακτικές στον αρχαίο ελληνικό κόσμο : μεταξύ νομιζομένων και στέρησης της ταφής / Δημήτρης Μποσνάκης. -- Αθήνα : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2020. 275 σ. : εικ., χάρτ. ; 28 εκ. -- (Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου ; 109).
393.10938
393.10938 ΝΕΚ Τα νεκροταφεία : χωροταξική οργάνωση - ταφικά έθιμα - τελετουργίες / επιστημονική επιμέλεια: Έλενα Κουντούρη - Αναστασία Γκαδόλου. -- Αθήνα : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2019. 3 τ. : εικ., χάρτες, σχεδιαγρ. ; 29 εκ. -- (Σωστικές ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ; 1).
393.10938 
398.082 EST Estés, Clarissa Pinkola 1945-
Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους : μύθοι και ιστορίες για το αρχέτυπο της άγριας γυναίκας / Clarissa Pinkola Estes ; μετάφραση Δέσποινα Παπαγιαννοπούλου. -- Αθήνα : Kέλευθος, 2020. -- 616 σ. ; 24 εκ.
398.082
398.09496 ΣΥΝ Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών (4ο : 2019 : Κομοτηνή, Ελλάδα).
Ελληνισμός και Βαλκάνια : αμφίδρομες σχέσεις : γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453-2019) : πρακτικά 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών (Κομοτηνή, 22-24 Νοεμβρίου 2019) / επιμέλεια Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Θανάσης Β. Κούγκουλος. -- Κομοτηνή : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης : Παρατηρητής της Θράκης, 2022. -- 3 τ. σε 4 ; εικ., πίν. : 24 εκ. -- (Μελέτες λαογραφίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας ; 13).
398.09496
418.02 REI Reiss, Katharina.
Θεμελίωση μιας γενικής θεωρίας της μετάφρασης / Καταρίνα Ράις, Χάνς Γ. Βερμέερ ; μετάφραση, επιστημονική επιμέλεια, πρόλογος, μεταφραστικά σχόλια Olaf Immanuel Seel ; γλωσσική επιμέλεια Χρήστος Καρβούνης. -- 2η εκδ. -- Αθήνα : Δίαυλος, c2021. -- 277 σ. ; 24 εκ.
418.02
418.02 ΚΟΥ Κουρδής, Ευάγγελος.
Σημειωτική και μετάφραση : από τη σημείωση στη διασημειωτικότητα / Ευάγγελος Κουρδής. -- Αθήνα : Ινστιτούτο του βιβλίου-Καρδαμίτσα, 2020. -- 138 σ. ; 21 εκ.
418.02
428.21 ΠΕΡ Περδίκη, Φωτεινή.
Economic and business english in a nutshell : a coursebook for specific and academic purposes for students of business administration, accountancy and economics / Fotini Perdiki, Zoe Malivitsi. -- Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Αθανάσιου Αλτιντζή, 2018. -- 415 σ. : έγχρ. εικ., σχεδγρ. ; 29 εκ.
428.21
428.64 MOL Mol, Hans, 1922-
Moving into tourism & hospitality: course book / Hans Mol. -- Reading : Garnet Publishing, c2017. -- 220 σ. : εικ. ; 28 εκ. + 1 CDs Audio.
428.64
481.7 THO Thompson, Edward Maunde, Sir, 1840-1929.
Εισαγωγή στην ελληνική και λατινική παλαιογραφία / Edward Maunde Thompson ; μετάφραση Μαγδαληνή Χατζηαναστασίου ; επιμέλεια Χρήστος Τσαγγάλης. -- Αθήνα : Ινστιτούτο του Βιβλίου - Καρδαμίτσα, 2021. -- 698 σ. : πανομ. ; 24 εκ.
481.7
489.309 HER Hering, Gunnar.
Η διαμάχη για τη γραπτή νεοελληνική γλώσσα : σύντομη ιστορία του γλωσσικού ζητήματος / Gunnar Hering ; μετάφραση Μεταφραστικό εργαστήρι Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg, Mainz, Τομέας Νέων Ελληνικών ; επιστημονική επιμέλεια Χρήστος Καρβούνης. -- Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, c2020. -- 161 σ. ; 21 εκ. -- (Γλώσσα και γλώσσες / Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης ; 2).
489.309
511.1 ΡΑΣ Ρασσιάς, Μιχαήλ Θ.
Διακριτά μαθηματικά και θεωρία αριθμών με εφαρμογές / Μιχαήλ Θ. Ρασσιάς. -- Αθήνα : Τσότρας, 2022. -- 909 σ. : σχ., πίν. ; 30 εκ.
511.1
512.5 ΓΡΑ Γραμμική άλγεβρα / Γ. Παντελίδη ... [κ.ά.]. -- 2η έκδ. -- Αθήνα: Τσότρας, 2016. -- ix, 412 σ. ; 24 εκ.
512.5
515 ΜΥΛ Μυλωνάς, Νικόλαος.
Ανώτερα μαθηματικά / Νίκος Μυλωνάς. -- 2η έκδ. -- Θεσσαλονίκη : Τζιόλα, c2017. -- 912 σ. : σχημ. ; 30 εκ.
515
515.076 ΜΩΥ Μωϋσιάδης, Χρόνης.
Ανώτερα μαθηματικά / Χρόνης Μωυσιάδης. -- Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη, 2016. -- 488 σ. : πίν., σχήμ. ; 24 εκ.
515.076
523.01 ΔΑΝ Δανέζης, Μάνος, 1949-
Το σύμπαν που αγάπησα : εισαγωγή στην αστροφυσική / Μάνος Δανέζης, Στράτος Θεοδοσίου. -- Πανεπιστημιακή Έκδοση. -- Αθήνα : Δίαυλος, 2012. -- 829 σ. : εικ., διαγρ., πίν. ; 24 εκ. -- (Ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών / Δίαυλος).
523.01
572.80285 LES Lesk, Arthur M.
Εισαγωγή στη βιοπληροφορική / Arthur M. Lesk ; γενική επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Βασιλική Α. Οικονομίδου. -- Αθήνα : Utopia, 2021. -- xxv, 436 σ. : εικ. ; 29 εκ.
572.80285
614.49 SNO Snowden, Frank M. (Frank Martin), 1946-
Επιδημίες και κοινωνία : από τον μαύρο θάνατο μέχρι σήμερα / Frank M. Snowden ; μετάφραση Τιτίνα Σπερελάκη ; πρόλογος στην ελληνική έκδοση Κυριάκος Πιερρακάκης. -- Αθήνα : Πατάκης, 2021. -- 701 σ. : εικ. ; 24 εκ. -- (Διαδρομές ιστορίας).
614.49
620.2 ΣΚΑ Σκαρλάτος, Δημήτρης.
Εφαρμοσμένη ακουστική / Δημήτρης Σκαρλάτος. -- 5η έκδ. -- Πάτρα : Gotsis, 2018. -- 689 σ. : εικ. ; 24 εκ.
620.2
621.3893 CUL Cullen, Charlie.
Learn audio electronics with Arduino : practical audio circuits with arduino control / Charlie Cullen. -- London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xxi, 464 σελίδες : εικόνες ; 24 εκ.
621.3893 
647.94068 ΘΕΟ Θεοχάρης, Νικόλαος.
Hotel front office management / Νίκος Θεοχάρης. -- 3η έκδ. -- Αθήνα : Προπομπός, 2021. -- 479 σ. : εικ., πιν., δγρμτ., σχμτ. ; 24 εκ. -- (Επιστήμες και επαγγέλματα του τουρισμού).
647.94068 
657.48 ΒΑΣ Βασιλείου, Δημήτριος.
Αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής, χρηματοοικονομική ανάλυση και λήψη αποφάσεων / Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης, Δημήτριος Μπάλιος. -- Αθήνα : Rosili, c2019. -- 878 σ. : εικ. ; 24 εκ.
657.48
658 ΠΕΤ Πετρίδου, Ευγενία.
Διοίκηση-μάνατζμεντ : μια εισαγωγική προσέγγιση / Ευγενία Πετρίδου. -- 4η έκδ. -- Θεσσαλονίκη : Σοφία, c2020. -- 511 σ. : σχήμ., πίν. ; 24 εκ.
658
658.022 ΔΙΟ Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων : έναρξη και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων / Justin G. Longenecker ... [κ.ά.] ; πρόλογος ελληνικής έκδοσης Βικτώρια Α. Μπέλλου ; επιμέλεια έκδοσης Φώτης Κ. Βούζας, Παναγιώτης Η. Γκορέζης, Βικτώρια Α. Μπέλλου. -- Nicosia, Cyprus : Broken Hill Publishers ; [Αθήνα] : Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2018. -- 743 σ. : εικ., πίν. ; 29 εκ.
658.022
658.15 ΒΑΣ Βασιλείου, Δημήτριος.
Χρηματοοικονομική διοίκηση : θεωρία & πρακτική / Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης. -- 2η έκδ. -- Αθήνα : Rosili, 2018. -- 830 σ. : εικ. [έγχρ.] ; 24 εκ.
658.15
658.3 MCS McShane, Steven Lattimore.
Οργανωσιακή συμπεριφορά / Steven L. McShane, Mary Ann Von Glinow ; γενική επιμέλεια-συντονισμός-μετάφραση-συγγραφή-επιμέλεια πρόσθετου υλικού ελληνικής έκδοσης Βικτώρια Μπέλλου ; συγγραφή πρόσθετου υλικού ελληνικής έκδοσης Σπύρος Αβδημιώτης,...[κ.ά.]. -- Nicosia, Cyprus : Broken Hill Publishers ; [Αθήνα] : Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2022. -- 797 σ. : εικ. ; 29 εκ.
658.3
658.421 BES Bessant, J. R.
Καινοτομία & επιχειρηματικότητα / John Bessant, Joe Tidd ; επιστημονική επιμέλεια Δημήτριος Κουλουριώτης ; μετάφραση Παναγιώτα Πολυματίδου.  -- Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, 2017. -- xv, 608 σ. : πίν. ; 25 εκ.
658.421
658.421 WHI Whittington, Dick.
Ψηφιακή καινοτομία και επιχειρηματικότητα / Dr. Dick Whittington (FREng) ; επιστημονική επεμέλεια: Αδαμαντία Πατέλη - Ναούμ Μυλωνάς ; μετάφραση: Αφροδίτη Γεωργαλιού - Γιασεμή Γεωργαλιού. -- Θεσσαλονίκη : Ροπή, 2022. -- 555 σ.; 24 εκ.
658.421
658.472 ΜΑΤ Ματσατσίνης, Νικόλαος Φ.
Επιχειρηματική ευφυΐα, αναλυτική & ανάλυση μεγάλων δεδομένων για λήψη αποφάσεων / Νικόλαος Ματσατσίνης. -- Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, c2021. -- x, 849 σ. : εικ. ; 29 εκ.
658.472
658.8 ARM Armstrong, Gary (Gary M.)
Εισαγωγή στο μάρκετινγκ / Gary Armstrong, Philip Kotler ; πρόλογος στην ελληνική έκδοση Μάρω Βλαχοπούλου ; [μετάφραση Ελένη Δελιβάνη-Αναστάσιος Μεταξάς]. -- Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, c2022. -- xxxi, 845, [2] σ. : εικ. (μερ. έγχρ.) ; 28 εκ.
658.8
658.8 WIR Wirtz, Jochen.
Μάρκετινγκ υπηρεσιών : άνθρωποι, τεχνολογία, στρατηγική / Jochen Wirtz, Christopher Lovelock ; επιμέλεια Γιοβάνης Απόστολος, Αθανασοπούλου Πηνελόπη ; μετάφραση Δελιβάνη Ελένη. -- [Θεσσαλονίκη] : Δίσιγμα, c2018. -- xvii, 783 σ. : εικ., σχ., πίν. ; 29 εκ.
658.8
658.8342 SOL Solomon, Michael R.
Συμπεριφορά καταναλωτή : αγοράζοντας, έχοντας και ζώντας / Michael R. Solomon ; επιστημονική επιμέλεια Χριστίνα Μπουτσούκη ; μετάφραση Παύλος Γκάσης. -- Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, c2018. -- xv, 624 σ. : έγχρ. εικ. ; 30 εκ.
658.8342
658.8342 ΜΠΑ Μπάλτας, Γεώργιος.
Συμπεριφορά καταναλωτή / Γεώργιος Μπάλτας, Πολίνα Παπασταθοπούλου. -- 3η έκδ. -- Αθήνα : Rosili, 2021. -- 408 σ. : έγχρ. εικ., πίν., σχήμ., διαγράμ. ; 29 εκ. -- (Μάρκετινγκ).
658.8342 
658.872 HAN Hanlon, Annmarie.
Ψηφιακό μάρκετινγκ : σχεδιασμός, στρατηγικές και πρακτικές / Annmarie Hanlon ; επιμέλεια-μετάφραση Γιάννης Α. Πολλάλης ; [μετάφραση Γεώργιος Φ. Κοκκίνης, Κατερίνα Ρ. Τόκα]. -- Nicosia, Cyprus : Broken Hill Publishers ; [Αθήνα] : Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2022. -- 623 σ. : εικ., πιν. ; 24 εκ.
658.872
659.15 ΚΙΟ Κιόχος, Πέτρος Α.
Χρηματοοικονομική διοίκηση/ Πέτρος Κιόχος, Βασίλειος Πανάγου. -- Αθήνα : Κιόχου, Ε., 2015. -- 638 σ. : πιν. ; 25 εκ.
659.15
700.1 DAN Danto, Arthur Coleman, 1924-2013.
Τι είναι αυτό που το λένε τέχνη / Arthur C. Danto ; μετάφραση Ανδρέας Παππάς. -- Αθήνα : Μεταίχμιο, 2014. -- 227 σ. ; 21 εκ.
700.1
701.03 GEL Gell, Alfred.
Τέχνη και δράση : μια ανθρωπολογική θεωρία / Άλφρεντ Τζελ ; μετάφραση Πελαγία Μαρκέτου ; εισαγωγή, επιστημονική επιμέλεια Παναγιώτης Πανόπουλος, Ελπίδα Ρίκου. -- Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2021. -- 427 σ. : εικ. ; 24 εκ.
701.03
701.51 ORN Ornes, Stephen.
Math art : truth, beauty, and equations / Stephen Ornes. -- New York, NY : Sterling New York, an imprint of Sterling Publishing Co., Inc, [2019]. -- xiii, 191 σελίδες : εικόνες (μερικές έγχρωμες) ; 24 εκ.
701.51
703 ART The art book : ελληνική έκδοση / [μετάφραση Αντώνης Μπίκος] ; [επιμέλεια Ισίδωρος Πετρίδης]. -- Αθήνα : Γνώση, 2007. -- 512 σ. : εικ. ; 25 εκ.
703
707 LEA Leavy, Patricia, 1975-
Εισαγωγή στην έρευνα με βάση την τέχνη / Patricia Leavy ; επιστημονική επιμέλεια: Κωστής Χρηστίδης, Αντώνης Χουρδάκης, Βασίλης Βλασταράς ; μετάφραση: Μαρία Βαϊράμη. -- [Θεσσαλονίκη] : Εκδόσεις Δίσιγμα, c2021. -- xvii, 972 σ. : εικ., σχήμ. ; 25 εκ.
707
709.0214 ΤΡΙ Τριαντάρη-Μαρά, Σωτηρία.
Η έννοια του κάλλους στο Διονύσιο Αρεοπαγίτη θεωρητική προσέγγιση της βυζαντινής τέχνης : συμβολή στην αισθητική φιλοσοφία / Σωτηρία Τριαντάρη-Μαρά ; πρόλογος Χρήστου Τερέζη = The concept of beauty in Dionysius Areopagita a theoretical approach to byzantine art : a contribution in the aesthetics / Sotiria Triantari-Mara. -- [Θεσσαλονίκη] : Ηρόδοτος, c2002. -- 200 σ. ; 24 εκ. -- (Βυζάντιο. Ιστορία / Ηρόδοτος).
709.0214
709.04 ΧΑΡ Χαραλαμπίδης, Άλκης Γ., 1946-
Η τέχνη του εικοστού αιώνα / Άλκης Χαραλαμπίδης ; επιμέλεια Καλλιόπη Τζημαγιώργη. -- Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2018. Χαραλαμπίδης, Άλκης Γ., 1946-. -- 2η έκδ. αναθ. [επίτομη]. -- Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2018. -- 773, [1] σ. : έγχρ. εικ., φωτ. ; 30 εκ.
709.04
709.05 ΒΑΣ Βασιλείου, Κωνσταντίνος.
Προς την τεχνολογία της τέχνης : από τη μοντέρνα στη σύγχρονη τέχνη / Κωνσταντίνος Βασιλείου ; επίμετρο Θανάσης Μουτσόπουλος. -- Αθήνα : Πλέθρον, 2012. -- 172 σ. : εικ. ; 24 εκ. -- (Εικαστικά / Θεωρία της τέχνης).
709.05
709.495 ART Art history in Greece : selected essays / edited by Evgenios D. Matthiopoulos. -- Athens : Melissa Publishing House ; Association of Greek Art Historians, 2018. -- 150 σ. : εικ.; 24 εκ.
709.495
709.495 ΧΑΜ Χαμαλίδη, Έλενα.
Ιστορίες στο μεταίχμιο : μοντερνισμός και πραγματικότητα στη μεταπολεμική ελληνική τέχνη / 'Ελενα Χαμαλίδη. -- Αθήνα : Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, 2022. -- 317 σ. : εικ. ; 29 εκ.
709.495
709.495 ΧΡΙ Χριστόπουλος, Κώστας, 1976-
Ο εθνοκεντρικός λόγος στη νεοελληνική τέχνη : το έθνος ως εργαλείο ανάλυσης της τέχνης στη μεταπολεμική Ελλάδα / Κώστας Χριστόπουλος. -- Αθήνα : Ασίνη, 2022. -- 742 σ. ; 21 εκ.
709.495
725.8220938 ΑΔΡ Αδρύμη-Σισμάνη, Βασιλική.
Αρχαία θέατρα στη Θεσσαλία / [επιστημονική επιμέλεια: Βασιλική Αδρύμη-Σισμάνη ; επιμέλεια έκδοσης: Χ. Γ. Λάζος]. -- 2η έκδ. -- Αθήνα : Διάζωμα, 2011. -- 94 σ. : εικ. ; 27 εκ. -- (Αρχαία θέατρα ; 5).
725.8220938 
726.509495 ΠΑΖ Παζαράς, Θεοχάρης Ν.
Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου στην Επανομή / Θεοχάρης Ν. Παζαράς, Νικόλαος Θ. Παζαράς. -- Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Γιαχούδη, 2022. -- 351 σ. : εικ., σχεδιαγρ. ; 25 εκ.
726.509495
741.51 SKE Sketching from the Imagination : anime & manga / editor Marisa Lewis. -- Worcester, United Kingdom : 3dtotal Publishing, [2021]. -- 318 σελίδες : εικόνες (μερικές έγχρωμες) ; 23 εκ.
741.51 
743.87 FUN Fundamentals of creature design : how to create successful concepts using functionality, anatomy, color, shape & scale. -- Worcester : 3DTotal Publishing, 2020. -- 286 σ. : εικ. ; 30 εικ.
743.87
776 ΨΗΦ Ψηφιακές τεχνολογίες και τέχνες / μετάφραση Στέλλα Σοφοκλέους ; επιμέλεια-εισαγωγή Βασιλική Λαλιώτη. -- Αθήνα : Εκδόσεις Ροπή, 2022. -- 590 σ. : εικ. ; 21 εκ. -- (Επιστημολογικοί αναπροσανατολισμοί: Τεχνοεπιστήμη, Ψηφιακότητα, Μετανθρωπισμός).
776
780.71 CLA Clauhs, Matthew.
Popular music pedagogies : a practical guide for music teachers/ Matthew Clauhs, Bryan Powell, and Ann C. Clements. -- New York : Routledge, 2021. -- xviii, 197 σελίδες : εικόνες ; 24 εκ.
780.71
780.924 TAW Tawaststjerna, Erik, 1916-1993.
Sibelius / Erik Tawaststjerna ; translated by Robert Layton. Vol.2, 1904-1914. -- London : Faber, 1986. -- 302 σ., [16] σ. με πίνακες : εικ. ; 24 εκ.
780.924
781.345133 ΚΑΡ Καραμανλής, Ορέστης.
Σύνθεση και επεξεργασία ήχου με το SuperCollider / Ορέστης Καραμανλής ; επιστημονική επιμέλεια κειμένου: Νικόλας Βαλσαμάκης. -- Θεσσαλονίκη : Φυλάτος, 2021. -- iii, 208 σ. : εικ., διαγρ. ; 24 εκ.
781.345133 
781.4909 ΠΑΤ Πατηνιώτης, Νίκος.
Ιστορία της μουσικής παραγωγής : οι εταιρείες, οι τεχνολογίες και τα πρόσωπα που άλλαξαν τον ήχο / Νίκος Πατηνιώτης. -- Αθήνα : Fagotto books, 2017. -- 463 σ. : εικ. ; 24 εκ.
781.4909
781.54 CAM The Cambridge companion to video game music / edited by Melanie Fritsch, Tim Summers. -- Cambridge : Cambridge University Press, c2021. -- xxxv, 446 σ. : εικ. ; 25 εκ. -- (Cambridge companions to music).
781.54
781.54 THO Thomas, Chance, 1961-
Composing music for games : the art, technology and business of video game scoring / Chance Thomas. --
Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016]. -- xi, 362 σελίδες : εικόνες (μερικές έγχρωμες) ; 24 εκ.
781.54
781.6289 ΔΑΛ Δαλιανούδη, Ρενάτα.
Εθνογραφίες μετάβασης : ηγεμονισμός, ετεροτοπικότητα, αστικοποίηση, εκδυτικισμός : 5+1 ερμηνευτικά κείμενα για τη μουσική και τον χορό από επιτόπια έρευνα / Ρενάτα Δαλιανούδη. -- Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Σταμούλη/ Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης, 2020. -- 446 σ. : εικ. (μερικές έγχρ.), χάρτης ; 25 εκ.
781.6289
782.1 WIL Wilson, Alexandra, 1973-
Puccini's La bohème / Alexandra Wilson. -- New York : Oxford University Press, 2021. -- xiv, 155 σελίδες : εικόνες ; 22 εκ.
782.1 
782.42162893 ΒΛΑ Βλαγκόπουλος, Πάνος.
"Βλέπεις, ξένε μου φίλε, ότι δεν λησμονώ τα τραγούδια" : από τον Haxthausen στον Vinée ή εκατό χρόνια δυτικοευρωπαϊκού βλέμματος στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι / Πάνος Βλαγκόπουλος. -- Αθήνα : Edition Orpheus : Ωδείο Αθηνών, 2022. -- 348 σ. : εικ., μουσική ; 25 εκ. -- (Μελέτες / Ωδείο Αθηνών).
782.42162893
782.42164143 MAL Malawey, Victoria, 1977-
A blaze of light in every word : analyzing the popular singing voice / Victoria Malawey. -- New York : Oxford University Press, 2020. -- ix, 199 σ. εικ. ; 23 εκ.
782.42164143 
791.430233092 ΚΑΖ Kazan, Elia.
Για τη σκηνοθεσία / Ελία Καζάν ; πρόλογος Μάρτιν Σκορσέζε ; εισαγωγή-επιμέλεια Ρόμπέρτ Κόρνφιλντ ; μετάφραση Νίνα Μπούρη. -- Αθήνα : Πατάκης, 2018. -- 459 σ. : εικ. ; 21 εκ.
791.430233092 
791.43621732 ΣΤΑ Σταυρίδης, Σταύρος Εμμ., 1957-
Από την πόλη οθόνη στην πόλη σκηνή / Σταύρος Σταυρίδης. -- Νέα έκδ. -- Αθήνα : Νήσος, c2018. -- 317 σ. : εικ. ; 24 εκ. -- (Τέχνες ; 14).
791.43621732
792.01 BRO Brook, Peter, 1925-2022.
Ο άδειος χώρος / Peter Brook ; μετάφραση από τα αγγλικά Μαρία Πασχαλίδου. -- Αθήνα : ΚΟΑΝ, 2016. -- 221 σ. ; 21 εκ. -- (Βιβλία για το θέατρο).
792.01
792.0938 ΘΕΜ Θέμελης, Πέτρος.
Τα θέατρα της Μεσσήνης / Πέτρος Θέμελης. -- Αθήνα : Διάζωμα ; Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, 2010. -- 51 σ. : εικ. ; 27 εκ. -- (Αρχαία θέατρα ; 4).
792.0938
792.0938 ΚΟΛ Κολώνας, Λάζαρος.
Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας / Λάζαρος Κολώνας, Μαρία Σταυροπούλου-Γάτση, Γεώργιος Σταμάτης. -- Αθήνα : Διάζωμα ; Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας ; ΛΣΤ' Ε.Π.Κ.Α., 2009. -- 59 σ. : εικ. ; 27 εκ. -- (Αρχαία θέατρα ; 2).
792.0938
794.8 EGE Egenfeldt-Nielsen, Simon.
Understanding video games : the essential introduction / Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith, Susana Pajares Tosca. -- 4th ed. -- New York : Routledge, 2020. -- xiii, 399 σ. : εικ. ; 25 εκ.
794.8
794.81 ROG Rogers, Scott.
Level up! : the guide to great video game design / Scott Rogers. -- 2nd. ed. -- Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2014. -- xii, 535 σ. : εικ. ; 24 εκ.
794.81
794.81526 LEN Lengyel, Eric.
Foundations of game engine development / by Eric Lengyel. -- Lincoln, California : Terathon Software LLC, [2016]-. --
τόμοι : εικόνες ; 24 εκ.
794.81526 LEN Lengyel, Eric.
Foundations of game engine development / by Eric Lengyel. -- Lincoln, California : Terathon Software LLC, [2016]-. --
τόμοι : εικόνες ; 24 εκ.
794.81536 HEU Heussner, Tobias.
The game narrative toolbox / Tobias Heussner, Toiya Kristen Finley, Jennifer Brandes Hepler, Ann Lemay. -- New York : Focal Press/Taylor & Francis Group, 2015. -- 248 σελίδες : εικόνες ; 24 εκ.
794.81536 
794.81536 HEU Heussner, Tobias
The game narrative toolbox / Tobias Heussner, Toiya Kristen Finley, Jennifer Brandes Hepler, Ann Lemay. -- New York : Focal Press/Taylor & Francis Group, 2015. -- 248 σελίδες : εικόνες ; 24 εκ.
794.81536
808.80372 JAM Jameson, Fredric.
Οι αρχαιολογίες του μέλλοντος : η επιθυμία που λέγεται ουτοπία και άλλες επιστημονικές φαντασίες / Φρέντρικ Τζέιμσον ; μετάφραση Μιχάλης Μαυρωνάς. -- Αθήνα : Εκδόσεις Τόπος, 2008-. -- τ. ; 23 εκ.
808.80372 
850.11 DAN Convegno di studi su "Dante e la cultura veneta" (1966: Venice, Italy).
Dante e la cultura veneta : atti del convegno di studi organizzato dalla Fondazione "Giorgio Cini" in collaborazione con l'Istituto universitario di Venezia, l'Universita? di Padova, il Centro scaligero di studi danteschi, e i comuni di Venezia, Padova, Verona. Venezia, Padova, Verona, 30 marzo-5 aprile 1966 / A cura di Vittore Branca e Giorgio Padoan. -- Firenze : L. S. Olschki, 1966. -- xxvii, 514 σ.
850.11
860.11 BOR Borges, Jorge Luis, 1899-1986
Άπαντα τα πεζά / Jorge Luis Borges ; εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Αχιλλέας Κυριακίδης. -- Αθήνα : Πατάκης, 2014. -- 5η εκδ. -- 2 τ. ; 21 εκ.
860.11 
860.11 BOR Borges, Jorge Luis, 1899-1986
Άπαντα τα πεζά / Jorge Luis Borges ; εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Αχιλλέας Κυριακίδης. -- Αθήνα : Πατάκης, 2014. -- 5η εκδ. -- 2 τ. ; 21 εκ.
860.11 
889.109 ΓΙΑ Γιαρένης, Ηλίας.
Ο βυζαντινός λόγιος Νικόλαος Μεσαρίτης : κείμενα και μελετήματα / Ηλίας Γιαρένης. -- Αθήνα : Δίαυλος, 2022. -- 223 σ. ; 20 εκ.
889.109
889.15 ΧΑΙ Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά! : ο αγώνας του 1821 στην ελληνική και ξένη ποίηση :ανθολογία/ ανθολόγηση Θανάσης Γαλανάκης - Μάνος Κουμής ; κοσμήματα, επεξηγηματικά υπομνήματα Ηρώ Νικολοπούλου. -- Αθήνα : Τράπεζα Πειραιώς : Ίδρυμα Τάκης Σινόπουλος, 2021. -- 967 σ. : εικ. ; 24 εκ.
889.15
889.21 OSU O'Sullivan, Emer.
Συγκριτική παιδική λογοτεχνία : βασισμένη στο βιβλίο της Kinderliterarische Komparatisik / Emer O'Sullivan ; επιστημονική και μεταφραστική επιμέλεια Τασούλα Τσιλιμένη ; μετάφραση Πέτρος Πανάου και Έλενα Ξενή. -- Αθήνα : Επίκεντρο, 2010. -- 429 σ. : εικ. ; 21 εκ.
889.21
889.21 ΔΗΜ Δημουλά, Κική, 1931-2020.
Εκτός σχεδίου / Κική Δημουλά. -- Αθήνα : Ίκαρος, 2004. -- 182 σ. : σχ. ; 23 εκ.
889.21
894.321 SAG Sagaster, Börte, 1962-
Ιστορία της σύγχρονης τουρκικής λογοτεχνίας / Börte Sagaster, Γιώργος Σαλακίδης ; [γλωσσική επιμέλεια Μαρίνα Σταμέλου]. -- Λευκωσία : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου, 2019. -- 249 σ. ; 21 εκ.
894.321
909.83 HAR Harari, Yuval N.
21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα / Yuval Noah Harari ; μετάφραση Μιχάλης Λαλιώτης. -- 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα / Yuval Noah Harari ; μετάφραση Μιχάλης Λαλιώτης. -- 351 σ. ; 25 εκ.
909.83 
909.83 HIG Higgs, John.
Το μέλλον αρχίζει εδώ και τώρα : περιπέτειες στον 21ο αιώνα / Hohn Higgs ; μετάφραση Ανδρέας Παππάς. -- Αθήνα : Μεταίχμιο, 2020. -- 403 σ. ; 23 εκ.
909.83
910 ΓΕΩ Bonnett, Alastair.
Γεωγραφία : μία εισαγωγή / Alastair Bonnett ; πρόλογος: Αστέρης Χουλιάρας, Σεραφείμ Αλβανίδης ; μετάφραση Γιώργος Μπαρουξής ; επιμέλεια Θεανώ Σ. Τερκενλή. -- Αθήνα : Κριτική, c2010. -- 224 σ. : εικ. ; 24 εκ. -- (Επιστημονική βιβλιοθήκη / Κριτική).
910
915.693 INT International Conference on the Greek World in Travel Accounts and Maps (4th: :2019 Nicosia, Cyprus).
Textualising the experience – Digitalising the Text : Cyprus through travel literature (15th-18th centuries) / edited by Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Mary Roussou-Sinclair, Spyridon Tzounakas. -- Athens : Sylvia Ioannou Foundation, 2023. -- 255 σ. : εικ., χάρτ. ; 24 εκ.
915.693
938.0092 KOY Κουμανούδης, Στέφανος Α., 1818-1899.
Ανέκδοτα κείμενα, 1837-1845 : ημερολόγιον 1837-1845 : Πραγματεία κατά του Φαλμεράιερ ατελής / Στεφάνου Α. Κουμανούδη ; επιμέλεια Σοφία Ματθαίου, Παντελής Καρέλλος. -- Αθήνα : Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό ΄Ιδρυμα Ερευνών, 2010. -- 318 σ. : πανομ. ; 24 εκ.
938.0092
938.1 ΧΑΝ Χανιώτης, Άγγελος.
Η εποχή των κατακτήσεων : ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Ανδριανο 336 π.Χ. -138 μ.Χ. / Άγγελος Χανιώτης ; μετάφραση Μαρία Γ. Ευθυμίου και Άγγελος Χανιώτης. -- Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2021. -- xl, 603 σ. : εικ., χαρτ. ; 24 εκ. -- (Σειρά Νίκου Γιανναδάκη: νέες προσεγγίσεις στον αρχαίο κόσμο).
938.1
938.18 CLA Clancier, Ph.
Οι ελληνιστικοί κόσμοι : απο τον Νείλο στον Ινδό ποταμό / Ph. Clancier, Omar Coloru, Gilles Gorre ; επιστημονική επιμέλεια Ηλίας Κουλακιώτης ; μετάφραση Αμαλία Σταθάκη. -- Αθήνα : Gutenberg, 2020. -- 399 σ. : χαρτ. ; 24 εκ.
938.18
938.261 ΨΩΜ Ψωμά, Σελήνη Ε.
Corcyra : a city at the edge of two worlds / Selene E. Psoma. -- Athens : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, 2022. -- 2 τ. : εικ. ; 24 εκ. -- (Μελετήματα ; 83).
938.261
938.306 ΣΑΒ Σαββίδης, Αλέξιος Γ. Κ., 1955-
Βυζαντινο-ρωσσικά : εξήμισι αιώνες βυζαντινο-ρωσσικών σχέσεων (1ο μισό 9ου - 2ο μισό 15ου / αρχές 16ου αι. μ.Χ.) : το status της έρευνας / Αλέξιος Γ. Κ. Σαββίδης. -- Θεσσαλονίκη : Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλης, 2018. -- 288 σ. : εικ., χάρτες ; 25 εκ.
938.306
938.5 ΣΥΜ Η συμμετοχή των Ελλήνων στην εθνεγερσία του 1821 : επαναστάτες από διάφορες περιοχές του ευρύτερου ελλαδικού χώρου / επιμελητής έκδοσης Δημ. Θ. Καραμήτσος. -- Θεσσαλονίκη : International Hellenic Association, 2022. -- 448 σ. : εικ., χάρτες, φωτ. ; 21 εκ.
938.5
938.501 ΓΑΛ Γαλλικά δελτία ειδήσεων για την Ελληνική Επανάσταση έτη 1821-1822 = Bulletin français de nouvelles sur la Révolution Grecque : années 1821-1822 / έκδοση Νικόλαος Ε. Καραπιδάκης, Άννα Pouradier Duteil - Λοϊζίδου. -- Αθήνα : Τράπεζα Πειραιώς , 2021. -- xxiii, 637 σ. : εικ. ; 26 εκ.
938.501
938.5092 ΧΙΟ Χιούτης, Κωνσταντίνος Θ.
Βασίλειος Αθανασίου : βιογραφία ενός χαλκιδιώτη αγωνιστή του 1821 με επαναστατική δράση σε Μολδοβλαχία, Ρούμελη και Κρήτη / Κωνσταντίνος Θ. Χιούτης. -- Θεσσαλονίκη : Πολιτιστικός Παγχαλκιδικιωτικός Σύλλογος Αθηνών ο Αριστοτέλης, 2021. -- 295 σ. : εικ. ; 24 εκ.
938.5092
938.52 ΔΕΡ Δερτιλής, Γεώργιος Β.
Επτά πόλεμοι, τέσσερις εμφύλιοι, επτά πτωχεύσεις, 1821-2016 / Γιώργος Β. Δερτιλής. -- Αθήνα ; Θεσσαλονίκη : Gutenberg, 2020. -- 162 σ. : εικ., χάρτης ; 21 εκ.
938.52
938.52 ΕΙΚ Το εικοσιένα αλλιώς : ο επετειακός εορτασμός στο σχολείο ως "ηρωϊκό κυνήγι θησαυρού" / Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης ; επιμέλεια Πόλυ Παπαδοπούλου, Άννα Πατεράκη, Ειρήνη Ρενιέρη. -- Ρέθυμνο : Γραφοτεχνική, 2022. -- 224 σ. : εικ. ; 22 εκ.
938.52
938.726 ΕΞΕ Εξερτζόγλου, Χάρης, 1956-
Το 1922 και οι πρόσφυγες : μία νέα ματιά / Χ. Εξερτζόγλου, Δ. Σταματόπουλος, A. Ozil, Κ. Κατσάπης, Α.-Μ. Τσετλάκα ; Επιμέλεια-Εισαγωγή: Αντώνης Λιάκος. -- Αθήνα : Νεφέλη, 2011. -- 219 σ. ; 24 εκ.
938.726
938.78 ΜΟΣ Μοσχόπουλος, Διονύσης, 1956-
Η εφαρμογή της νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια του εφετείου Κέρκυρας κατά την περίοδο 1950-1977 : η περίπτωση των πολιτικών προσφύγων / Διονύσιος Μοσχόπουλος. -- Αργοστόλι : Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών , 2013. -- σ. [245]-275 ; 21 εκ.
938.78
949.9 ΙΣΤ Ιστορία της Βουλγαρίας / Γκιόργκι Μπακάλοφ ... [κ.ά.] ; μετάφραση: Γεώργιος Ε. Χρηστίδης. -- Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2015. -- 452 σ. : χάρτες ; 24 εκ.
949.9
972.1 ΛΕΝ Λεντάκης, Ανδρέας, 1934-1997.
Η Καταστροφή της Μήλου τον ΙΗ' αιώνα / Ανδρέα Λεντάκη. -- Αθήνα : Ολκός, 1974. -- 98 σ. ;21 εκ.
972.1
BAN 320.9385 MOS Mossé, Claude, 1924-
Μικρή ιστορία της αθηναϊκής δημοκρατίας : και η πρόσληψη της στους αιώνες / Claude Mosse ; μετάφραση Σώτη Τριανταφύλλου. -- Αθήνα : Εκδόσεις Πατάκη , 2015. --
239 σ. ; 21 εκ.
320.9385 
ΒΑΝ 947.0841 CAR Carr, Edward Hallett, 1892-1982.
Μικρή ιστορία της Ρωσικής επανάστασης : από τον Λένιν στον Στάλιν, 1917-1929 / E.H. Carr ; μετάφραση Ανδρέας Παππάς. -- Αθήνα : Πατάκη, 2017. -- 341 σ. ; 20 εκ.
947.0841 

Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Δωρεάν δοκιμαστική περίοδος στη World Library
Δημοσίευση: 09-03-2021 14:10 | Προβολές: 14886
Σημαντική Ημερομηνία: 08-04-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
en  ppt.png  Οδηγός χρήστη στη World Library
Mέγεθος: 15.09 MB :: Τύπος: Παρουσίαση PowerPoint

Ενημέρωση

Τμήμα Εθνομουσικολογίας, Ληξούρι, Κεφαλλονιά, ΤΚ 28200,
τηλ: 26710-92855
e-mail: gramem@ionio.gr
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 23-07-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας