ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ en


Δελτίο Βιβλιοθήκης για τις ερευνητικές δημοσιεύσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023

ShareThis
Δημοσίευση: 13-03-2023 13:19 | Προβολές: 5994
image

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου δημοσιεύει το δελτίο για την ερευνητική παραγωγή του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτή καταγράφεται στη βάση Scopus και στον εκδοτικό οίκο ανοικτής πρόσβασης MDPI για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2023.

MDPI:

Ampatzis, M.; Andronikos, T. Quantum Secret Aggregation Utilizing a Network of Agents. Cryptography 2023, 7, 5. https://doi.org/10.3390/cryptography7010005

Constantinou, M.; Exarchos, T.; Vrahatis, A.G.; Vlamos, P. COVID-19 Classification on Chest X-ray Images Using Deep Learning Methods. Int. J. Environ. Res. Public Health 2023, 20, 2035. https://doi.org/10.3390/ijerph20032035

Dimitriadou, K.; Rigogiannis, N.; Fountoukidis, S.; Kotarela, F.; Kyritsis, A.; Papanikolaou, N. Current Trends in Electric Vehicle Charging Infrastructure; Opportunities and Challenges in Wireless Charging Integration. Energies 2023, 16, 2057. https://doi.org/10.3390/en16042057

Glaveli, N.; Manolitzas, P.; Vouzas, F.; Liassidis, C. Developing a Sustainable Work Environment for Substitute Teachers: A Multi-Criteria Job Satisfaction Approach. Sustainability 2023, 15, 1154. https://doi.org/10.3390/su15021154

Kabassi, K.; Papadaki, A.; Botonis, A. Adapting Recommendations on Environmental Education Programs. Future Internet 2023, 15, 28. https://doi.org/10.3390/fi15010028

Karagiannis, S.; Ribeiro, L.L.; Ntantogian, C.; Magkos, E.; Campos, L.M. Chidroid: A Mobile Android Application for Log Collection and Security Analysis in Healthcare and IoMT. Appl. Sci. 2023, 13, 3061. https://doi.org/10.3390/app13053061

Paplomatas, P.; Krokidis, M.G.; Vlamos, P.; Vrahatis, A.G. An Ensemble Feature Selection Approach for Analysis and Modeling of Transcriptome Data in Alzheimer’s Disease. Appl. Sci. 2023, 13, 2353. https://doi.org/10.3390/app13042353

Rai, S.C.; Nayak, S.P.; Acharya, B.; Gerogiannis, V.C.; Kanavos, A.; Panagiotakopoulos, T. ITSS: An Intelligent Traffic Signaling System Based on an IoT Infrastructure. Electronics 2023, 12, 1177. https://doi.org/10.3390/electronics12051177

Swain, D.; Mehta, U.; Bhatt, A.; Patel, H.; Patel, K.; Mehta, D.; Acharya, B.; Gerogiannis, V.C.; Kanavos, A.; Manika, S. A Robust Chronic Kidney Disease Classifier Using Machine Learning. Electronics 2023, 12, 212. https://doi.org/10.3390/electronics12010212     

 SCOPUS – OPEN ACCESS:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

Self-similar cosmological solutions in symmetric teleparallel theory: Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker spacetimes

Open Access

Dimakis, N., Roumeliotis, M., Paliathanasis, A., Apostolopoulos, P.S., Christodoulakis, T.

2022

Physical Review D, 106(12), art. no. 123516.

2.

Mitigation of High Solar Irradiance and Heat Stress in Kiwifruit during Summer via the Use of Alleviating Products with Different Modes of Action—Part 1 Effects on Leaf Physiology and Biochemistry

Open Access

Ntanos, E., Tsafouros, A., Denaxa, N.-K., (...), Bouchagier, P., Roussos, P.A.

2022

Agriculture (Switzerland), 12(12), art. no. 2121.

3.

Genetic diversity of fig (Ficus carica L.) germplasm from the Mediterranean basin as revealed by SSR markers

Open Access

Sclavounos, A., Roussos, P., Milla, S., (...), Varshney, R.K., Voloudakis, A.

2022

Genetic Resources and Crop Evolution.

4.

Sepedonium sp. and Phellinus sp. Novel Isolates: Growth Pattern and Production of Polysaccharide-Protein Complexes on Conventional and Grape Pomace Substrates

Open Access

Kachrimanidou, V., Papadaki, A., Alexandri, M., (...), Gonou-Zagou, Z., Kopsahelis, N.

2023

Waste and Biomass Valorization.

5.

A Robust Chronic Kidney Disease Classifier Using Machine Learning

Open Access

Swain, D., Mehta, U., Bhatt, A., (...), Kanavos, A., Manika, S.

2023

Electronics (Switzerland), 12(1), art. no. 212.

6.

Cyber insurance: state of the art, trends and future directions

Open Access

Tsohou, A., Diamantopoulou, V., Gritzalis, S., Lambrinoudakis, C.

2023

International Journal of Information Security.

7.

Conducting a User Needs Assessment through the Consortia: Pooling Resources to Examine Student and Faculty Habits

Open Access

Szpunar, R., Bradley, E.

2023

College and Research Libraries, 84(1), pp. 69-84.

8.

EXPLORING FACTORS THAT AFFECT UNDERGRADUATE STUDENTS’ MOTIVATION TO LEARN CHEMISTRY AND PHYSICS

Open Access

Salta, K., Koulougliotis, D.

2022

Journal of Baltic Science Education, 21(6), pp. 1191-1204.

9.

Post-pandemic pedagogy: Emergency remote teaching impact on students with functional diversity

Open Access

Tzimiris, S., Nikiforos, S., Kermanidis, K.L.

2023

Education and Information Technologies.

10.

In Silico Structural Analysis Predicting the Pathogenicity of PLP1 Mutations in Multiple Sclerosis

Open Access

Avramouli, A., Krokidis, M.G., Exarchos, T.P., Vlamos, P.

2023

Brain Sciences, 13(1), art. no. 42.

11.

Adapting Recommendations on Environmental Education Programs

Open Access

Kabassi, K., Papadaki, A., Botonis, A.

2023

Future Internet, 15(1), art. no. 28.

12.

Design, Implementation, and Evaluation of Online Bioinformatics and Neuroinformatics Labs

Open Access

Doukakis, S., Vrahatis, A.G., Exarchos, T., (...), Vlamos, P., Mouza, C.

2023

International journal of online and biomedical engineering, 19(1), pp. 21-37.

13.

A Cloud-based Distributed Computing Approach for Extracting Molecular Descriptors

Open Access

Didachos, C., Kintos, D.P., Fousteris, M., (...), Son, L.H., Kanavos, A.

2022

ACM International Conference Proceeding Series, art. no. 20.

14.

Entropy as a Transitional In-Game Variable

Open Access

Papavlasopoulos, A., Papadopoulou, A., Floros, A., Giannakoulopoulos, A.

2022

Technologies, 10(4), art. no. 88.

15.

COVID-19 Classification on Chest X-ray Images Using Deep Learning Methods

Open Access

Constantinou, M., Exarchos, T., Vrahatis, A.G., Vlamos, P.

2023

International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(3), art. no. 2035.

 SCOPUS – Συνδρομητική πρόσβαση:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

Exploring the potential of novel R. kratochvilovae red yeasts towards the sustainable synthesis of natural carotenoids

Sereti, F., Papadaki, A., Alexandri, M., Kachrimanidou, V., Kopsahelis, N.

2023

Sustainable Chemistry and Pharmacy, 31, art. no. 100927.

2.

Effects of COVID-19 induced non-pharmaceutical interventions on hotel room prices: A comprehensive hedonic pricing study across nine countries

Papastathopoulos, A., Koritos, C., Beneki, C.

2023

Journal of Hospitality and Tourism Management, 54, pp. 240-245.

3.

BRENDA Digital Tours: Designing a Gamified Augmented Reality Application to Encourage Gastronomy Tourism and Local Food Exploration

Deliyannis, I., Poulimenou, S.M., Kaimara, P., Laboura, S.

2022

Advances in Science, Technology and Innovation, pp. 101-109.

4.

Documenting Architectural Styles Using CIDOC CRM

Agathos, M., Kalogeros, E., Gergatsoulis, M., Papaioannou, G.

2022

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 13636 LNCS, pp. 345-359.

5.

On Autonomous Drone Navigation Using Deep Learning and an Intelligent Rainbow DQN Agent

Karatzas, A., Karras, A., Karras, C., (...), Oikonomou, K., Sioutas, S.

2022

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 13756 LNCS, pp. 134-145.

6.

Recent Dimensionality Reduction Techniques for High-Dimensional COVID-19 Data

Dallas, I.L., Vrahatis, A.G., Tasoulis, S.K., Plagianakos, V.P.

2022

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 13483 LNBI, pp. 227-241.

7.

A Multimodal Fusion Approach for Human Activity Recognition

Koutrintzes, D., Spyrou, E., Mathe, E., Mylonas, P.

2023

International Journal of Neural Systems, art. no. 2350002.

8.

The effects of transformational leadership and HRM practices on employee outcomes and productivity in the Greek hospitality industry during COVID-19

Kloutsiniotis, P.V., Mihail, D.M., Gounioti, S.

2022

Employee Relations.

9.

Palygorskite–TiO2 nanocatalysts for photocatalytic degradation of tebuconazole in water

Gianni, E., Panagiotaras, D., Giannakis, I., (...), Petrounias, P., Kalarakis, A.

2023

Water and Environment Journal.

10.

Preface

Drakopoulos, G., Kafeza, E.

2022

CEUR Workshop Proceedings, 3318.

11.

Extreme Learning Machines For Efficient Speech Emotion Estimation In Julia

Drakopoulos, G., Mylonas, P.

2022

CEUR Workshop Proceedings, 3318.

12.

Estimating The MBTI Of Twitter Accounts With Graph Neural Networks Over Neo4j

Drakopoulos, G., Kafeza, E.

2022

CEUR Workshop Proceedings, 3318.

13.

Factoid vs. Non-factoid Question Identification: An Ensemble Learning Approach

Mohasseb, A., Kanavos, A.

2022

International Conference on Web Information Systems and Technologies, WEBIST - Proceedings, 2022-October, pp. 265-271.

14.

Effects of future climate conditions on the zooplankton of a Mediterranean coastal lagoon

Simantiris, N., Avlonitis, M.

2023

Estuarine, Coastal and Shelf Science, 282, art. no. 108231.

15.

Complete acoustic bandgaps in a three-dimensional phononic metamaterial with simple cubic arrangement

Aravantinos-Zafiris, N., Sigalas, M.M., Katerelos, D.T.G.

2023

Journal of Applied Physics, 133(6), art. no. 065101.

16.

A Genetic Algorithm For Boolean Semiring Matrix Factorization With Applications To Graph Mining

Drakopoulos, G., Mylonas, P.

2022

Proceedings - 2022 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2022, pp. 3864-3870.

17.

Clustering High-Dimensional Social Media Datasets sutilizing Graph Mining

Kanavos, A., Vonitsanos, G., Mylonas, P.

2022

Proceedings - 2022 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2022, pp. 3871-3880.

18.

A Hybrid Ensemble Deep Learning Approach for Emotion Classification

Karras, C., Karras, A., Tsolis, D., Avlonitis, M., Sioutas, S.

2022

Proceedings - 2022 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2022, pp. 3881-3890.

19.

Feature Selection For High Dimensional Data Using Supervised Machine Learning Techniques

Lazaros, K., Tasoulis, S., Vrahatis, A., Plagianakos, V.

2022

Proceedings - 2022 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2022, pp. 3891-3894.

 


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Εθνομουσικολογίας, Ληξούρι, Κεφαλλονιά, ΤΚ 28200,
τηλ: 26710-92855
e-mail: gramem@ionio.gr
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 23-07-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας