ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Διοίκηση

Η διοίκηση του Τμήματος ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση, τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ως εξής:

  • Δήμος Δημητριάδης, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ως Πρόεδρος,
  • Ανδρέας Μνιέστρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος,
  • Ιωσήφ Παπαδάτος, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως μέλος,
  • Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, ως μέλος,
  • Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ως μέλος,
  • Κωνσταντίνος Καρδάμης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ως μέλος,
  • Μηνάς Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ως μέλος

Χρέη προϊσταμένης γραμματείας εκτελεί η κα Μαρία Μαυρωνά, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τμήμα

Τμήμα Εθνομουσικολογίας, Ληξούρι, Κεφαλλονιά, ΤΚ 28200,
τηλ: 26710-92855
e-mail: ethnomus@ionio.gr