ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ en


Τμήμα Εθνομουσικολογίας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου

Social Media
Δημοσίευση: 20-07-2020 15:48 | Προβολές: 2127
Έναρξη: 20-07-2020 |Λήξη: 30-07-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 625.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει έως σήμερα, επιστήμονα αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχου διδακτορικού διπλώματος είτε υποψηφίου διδάκτορος, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του κάτωθι γνωστικού αντικειμένου στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:
Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων» για το ακαδ. έτος 2020-2021, λαμβάνοντας υπόψιν α) τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου που υπηρετούσαν ως Καθηγητές στο πρώην Τμήμα Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων β) τις προβλέψεις του Ν.4559/2018 γ) το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων», προτείνεται η προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο:
«Διοίκηση Επιχειρήσεων» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]
Στο πλαίσιο του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου θεραπεύονται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην έρευνα και στην ανάλυση της μεθοδολογίας στην επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επιθυμητή επίσης, είναι η γνώση του δικονομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή μέχρι και την 30η Ιουλίου 2020, στη Γραμματεία το υ Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Παν/μίου – (κ. Μαρία Μαυρωνά, Ιωάννου Θετόκη 72, 49132, Κέρκυρα - τηλ. 26610-87418 & φαξ: 26610-87433).

Η πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου βάσει της παρούσας Προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπαράγραφο «γ της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017» και εφόσον εγκριθεί η αντίστοιχη πίστωση.
Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα από 10:00-13:00 από τη Γραμματεία του Τμήματος (κ.Μαρία Μαυρωνά, τηλ.: 26610 -87418).

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Τμήμα Εθνομουσικολογίας, Ληξούρι, Κεφαλλονιά, ΤΚ 28200,
τηλ: 26710-92855
e-mail: gramem@ionio.gr
<< <
Δεκέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας